VÄGSKÄL 2002
konstutställning - kulturmöte i Leksand
Leksands Kulturhus
15/2 - 16/3 2002
Conny Ahlgren
Per Anderson
Hans Darke
Vassiliki Falkehag
John Franzén
Mirja Hämäläinen
Clifford Jackson
Branislav Karanovic
Monica Langwe
Fukiko Nakabayashi
Margareta Stehr
Kim Stensland
Lars Östling
Sedan sex år tillbaka pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kommun Kultur- och Fritids-förvaltning, Företagarnas Folkhögskola och Leksands Konstsällskap. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och internationellt, och att brygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varadra. Samtidigt vill vi öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Leksand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats under några veckor. Ett stort tack till utställande konstnärer, Svenska Institutet, Leksands Sparbank, Film i Dalarna, Leksandsbröd AB, Leksands Ljud&Bild
Kommissarier: Dag Franzén och Jovica Marceta
CROSS ROADS 2002 Art Exhibition – Cultural meeting in Leksand
For the sixth year in a row, the project “Cross Roads” is taking place in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural evenings with film, dancing, lectures, music and poetry. It is a joint project between the cultural department of the local authorities in Leksand, Företagarnas Folkhögskola (high school) and Leksands Konstsällskap (art association). The aim of the project is to give exposure to various, new movements in art, locally and internationally. Also to build bridges between different traditions and let varying genres enrich one another. At the same time, we wish to open the eyes of the general public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset and Folkhögskolan into a living meeting place for a few weeks. Curators: Dag Franzén and Jovica Marceta

Conny Ahlgren

Valutav 7
126 45 Hägersten
08 652 3310

Född 1956 i Göteborg, uppvuxen i Kalmar. Utbildning: Ölands målarskola 1980-83, Konstfackskolan 1983-87. Viktigare utställningar: Rackargården, Kalmar 1979, 1986, 1989, Galleri Diana, Stockholm 1990, 1992, Liljevalchs, Stockholm 1990, 1992, Konstverktyg, vandringutställning prod. av Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksutställningar 1998-99, Absolut Måleri, Galleri Back, Stockholm 1998. Representerad: Kalmar kommun, Kalmar läns landsting, Lunds kommun, Ödeshögs kommun, Svenska Metallindustriarbetarförbundet, Folkets HusRiksorganisation, Bygdegårdarnas Riksförbund, Kalmar Konstmuseum.

 

 


Per Anderson

Loma Escondida 81
Col. La Pitaya
1 500 Coatepec.Ver
Mexico

Född 1946. Bor och jobbar över 30 år
i Mexico. Undervisar på Veracruzana universitet.
Utbildning: Konstfackskolan, Stockholm, Academia san Carlos, Mexico City Viktigare utställningar: Internationella Litografisymposiet, Tidaholm 1998, Grafica Creativa Jyväskylä Finland, 1996, Grafiktriennalen, Krakow, Polen 1994, Grafiktriennalerna i Sverige 1995,-92,-89, -69, - 72; Galeria Metropolitana, Mexico City 1995

 

 


Hans Darke

Kullsbjörken 49
793 94 Tällberg
0247 50441

Utbildad vid Konstfack för mycket länge sedan.
Har haft utställningar i Sverige och utomlands.
Har de senaste åren vid sidan av grafiken jobbat
med tredimensionella saker och vill undersöka hur
upplevelsen påverkas när objekten används av betraktaren.

 

 

Vassiliki Falkehag
Norra Lilla strand 35 B
703 65 Örebro
019 311 650

Född 1945 i Athen, Grekland. Bor och arbetar i USA, Sverige och Grekland. Konstnärlig utbildning 1978 - 82, College of Charleston, South Carolina, USA. Viktigare utställningar: 1992 Internationel Biennale of Sculpture, Athen 1994 Charleston Area Arts Council Charleston, South Carolina, USA 1995 Nexus Contemporary Art Center, Atlanta, USA 1997 Musee des arts decoratifs, Lausanne, Schweiz 1998 Stockholm Cultural Capital

 

 

John Franzén
Bona Björnfall 1
591 97 Motala
0141 221160

Född 1953 och verksam som grafiker och målare. Utbildning: Konstfack, Stockholm - måleri, 1983- 88 Viktigare utställningar: Grafiska Sällskapet, Stockholm, 1990 Galleri Brage, Umeå 1992; Galleri Strömbom, Stockholm 1989; Arvika Konsthall, 1995; Galleri Curman Linköping, 2000. Grafiklärare på Konsthögskolan i Umeå 1988-92. Representerad: Statens Konstråd, Landstingen- Uppsala,Stockholm, Kopparberg, Konstmuseerna i Norköping och Västerås.

 

 

Mirja Hämäläinen
Stilgjutaregat 1
129 33 Hägersten


Född 1955 i Helsingfors, Finland Utbildning: studier vid Helsingfors universitet, bl.a. konsthistoria 1975 - 76 Kommer till Sverige 1977. Studier på Grundskolan för konstnärlig utbildning 1982-83. Konstfack 1983-86. Sedan 1986 lärare på Konstskolan i Stockholm. Viktigare utställningar: Rosendals trädgård, Stockholm 1995 Galleri Hades, Stockholm 1996 Galleri Zucca, Pesaro, Italien 2001

 

Clifford Jackson
Bjors Holms gata 3 C
116 38 Stockholm
070 7221811

Född 1927 Paterson NJ, USA.
Utbildning: American Art School,
Kgl. Konstakademien, Stockholm.
Viktigare utställningar: 1963 Agora, Helsingfors 1964 Den Frie, Köpenhamn 1968 Woodstock Gallery, London 1986 Göteborgs Museum 1994 Terry Dintenfass Gallery, New York 1999 Nationalgalleriet, Stockholm Representerad: Konstmuseum Sundsvall, New York. Föreningar i Danmark, Sverige och privata samlingar i USA, Danmark, Finland, Spanien.

 


Branimir Karanovic

Juri Gagarin 197
Belgrad/Jugoslavien
+ 381 11 151985

Född i Belgrad 1950. Utbildning: Konstakademien i Belgrad 1970-1974. Fortbildning och specialisering 1976-78 i fotografi. Professor i fotografi på Konstakademien i Belgrad. Utställningar: Krakow, Baden-Baden, Kyoto, Thessalonici, Aten, Sophia, New York, Belgrad, Zagreb, Venedig, Tuzla, Cacak m.fl.

 

 

Monica Langwe
Kulåravägen 23
792 90 Sollerön
070 - 210 57 63

Utbildning: Wiks fhsk, bild och form, Bild och formstudion - Stockholm, måleri Falkenbergs konstskola, måleri Domens konstskola, måleri Viktigare utställningar: Konsthallen Göteborg, Dalarnas museum Falun OFF-CENTRE GALLERY, Bristol, STORA´s museum, Falun Representerad: FM Mattsson AB, Mora Strand AB, Mora kommun, Stora Enso AB

 

 


Fukiko Nakabayashi

Box 71
280 70 Lönsboda
0479-21325

Född 1939 i Japan, bosatt i Lönsboda sedan 1975. Utbildning: Art Academy of Tokyo and Yokohama Viktigare utställningar:Galerie S:t Petri, Lund, Galleri Wallner, Malmö, Norrköpings Konstmuseum, Liljevalchs Konsthall, 1996, 1997, Internationella utställningar i Bulgarien, Frankrike, Japan, Slovenien, Kina Representerad: Norrköpings Konstmuseum, flera kommuner och landsting.

 


Margareta Stehr
Harvägen 3C
178 32 Ekerö
08 676 07 01

Född 1966. Uppvuxen i Stockholm och utbildad vid främst Universitetets Konstskola och Nyckelviksskolan. Viktigare utställningar: Nybrokajen 11, Stockholm 1998, Galerie Micro, Stockholm 1999, KonstRingen, Ekerö 2000 - 2001,Vårsalongen, Trappan, Vällingby 2001,Ekebyhovs slott, Ekerö 2001, Regeringskansliet, Stockholm 2001 Representerad: Väggmålning, Stockholms Stads Kulturskola


Kim Stensland

Korkskruven 16
141 39 Huddinge
08 689 98 43

Född 1958 i Stockholm. Utbildning: Grundskolan för konstnärlig utbildning 1981-82.Konstfackskolan 1983-86. Viktigare utställningar: Galleri XXX, Stockholm, 1987 Blå Porten, Stockholm, 1999, Kulturhuset, Stockholm, 1994, Gula Rummet, Stuvsta, Huddinge, 2001

 

Lars Östling
Ö. Gruvrisbacken 26
791 61 Falun
023 23984

Född 1947 och verksam som grafiker, tecknare, målare. Viktigare utställningar: Stora Museum, Falun, 1990, Arboga konsthall, 1994, Konstakademiens museum, Warsawa,1998; Internationella utställningar i Krakow, Graz, Nurnberg,Wroclow mfl. Representerad: Statens Konstråd, Stora-, Dalarnas-, och Bohus Museum mfl

Invignigstal
Inge Jonsson
Film i Dalarna

Vägskäl - att väga skälen

I de första bilderna, grottmålningarna,
en evig skymning, för 40 000 år sen
ristade konstnären ingen skillnad mellan bild
och det vi kallar verklighet.
En besvärjelse av livet - eller döden ?

Av jord, lera och växtdelar, urin och vax
tillverkades färger, avsedda att erövra den verklighet
konstnären själv var en del av
den verklighet i vars mitt hann befann sig.
Men vi kan inte påstå något med säkerhet.

Förhållandet mellan vad vi ser - och vad vi vet
kan aldrig fixeras
Vi ser bara det vi betraktar.

Att se är en handling som innebär ett val.
Jag talar om den förste konstnären.
Den som närmat sig - och tagit sig igenom
sitt livs smärtpunkt
reflekterat över - och bearbetat sin uppväxts demoner.
Inte om dom som anpassat sig efter maktens herrar.
Det må vara kungar, biskopar, kejsare, adelsmän
eller köpmän som klirrar sina mynt.

Jag talar om dom som inte är sin egen fånge
ett manérs fånge
ett ryktes fånge
en framgångs fånge

Jag tänker mig visionären, forskaren, den fria själen!

 

 

 

 


Electric Folk vid "Vägskälet"

 

 

 Vi får inte se oss själva som produktionsfaktorer
stackars satar
anpassade i kommersialism
medialisering
ikonosering.
Då går våra liv förlorade och förvandlas till intet.
Konsten kan, jag försäkrar, återställa förnimmelsen av livet
Genom visioner - inte nödvändigtvis igenkännande.

Konstnären är inte Gud
men han ger oss tecken.
Vi bjuds att stiga in.
Tillsammans skapar vi konstverket.

Vägskäl markerar en plats där människor möts.
Men också en punkt som erbjuder nya vägar.
En belägenhet som innebär val
och det är vi som väljer ...

...den gamla upptrampade stigen?
...eller att stanna
...eller den öppning som vidgar sig mot horisonten
och ljuset?

 

Därmed förklarar jag Vägskäl 2002 invigt och tillönskar
alla en väg mot horisonten och ljuset

Inge Jonsson
Leksand, den 15 februari 2002

 

 


Inge Jonsson - inviger utställningen

 

 

BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN
"VÄGSKÄL 2002"


  
 
 Tillbaka till konst Tillbaka till startsida