VÄGSKÄL 2010
konstutställning - kulturmöte i Leksand
Leksands Kulturhus
8/10- 5/11

BOKKONST

VÄGSKÄL
1997-2010

13 ÅR

BOKKONST FRÅN EUROPA I LEKSAND
Arton bokkonstnärer ställer ut på Leksands Kulturhus
8 oktober - 5 november 2010.

 

Utställningen invigs den 8 oktober av Jord Arkö och Monica Langwe

Deltagande konstnärer från Europa är:
Lennart Mänd, Estland, Carmencho Arregui, Italien, Jan Peter Zimmerlich, Schweiz, Sün Evrard, Frankrike , Annika Mattsson
Baudry, Frankrike
.
Från Sverige presenterar vi:
Monica Langwe, Ahmed Modhir, Leif Halldorf, Lina Nordenström, Barbro Ravander, Richard Årlin, Pian Granö, Leif Elggren, Göta Svensson, Lars Dahström, fotograf, Adam Larsson, Manne Dahlstedt, Sebastian Malm och Anders Zitting.


 


Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, dans, föredrag, musik och poesi. Projektet är ett samarbete mellan Leksands kommun Kultur- och Fritidsförvaltning, Leksands Folkhögskola, Leksands Konstsällskap och Konstkonsulenten - Landstinget Dalarna. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och interntionellt och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra. Samtidigt vill vi öppna publikens ögon för mångfalden i konsten och göra Leksand, Kulturhuset och Folkhögskolan till en levande mötesplats under några veckor.
Fred och framtid byggs genom kulturella möten och kontakter från människa till människa, över kulturella och etniska gränser, inte genom bomber, krig och utsvältning. Årets tema är BOKKONST - BOKEN SOM KONSTVERK.

Kommissarier: Dag Franzén och Jovica Marceta med gäst kommissarie Monica Langwe
(”… Vägskäl markerar en plats där människor möts. Men också en punkt som erbjuder nya vägar …” Inge Jonsson vid Vägskäls Invigningen 2002)


CROSSROADS 2010 Art Exhibition – Cultural meeting in Leksand
For the 13 years in a row, the project “Cross Roads” is taking place in Leksand. It is a meeting place for artists from different parts of the world incorporating exhibitions, workshops and cultural evenings with film, dancing, lectures, musicand poetry.
It is an art project between the cultural department of the local authorities in Leksand, Folkhögskola (high school) and Leksands Konstsällskap (art association).
The aim of the project is to give exposure to various, new movements in art, locally and internationally. Also to build bridges between different traditions and let varying genres enrich one another. At the same time, we wish to open the eyes of the general public for the variety of the arts and to turn Leksand, Kulturhuset and
Folkhögskolan into living meeting places for a few weeks.
Peace and future are built through cultural encounters and contacts man to man,across cultural and ethnical borders, not by bombs, war and starvation.

This year´s theme is ARTISTS BOOKS.

Curators: Dag Franzén, Jovica Marceta and Monica Langwe

 

 


BOKKONST FRÅN EUROPA I LEKSAND Arton bokkonstnärer ställer på Leksands Kulturhus
8 oktober - 5 november 2010

.
Konstutställningen”Vägskäl”, där själva mötet är huvudidén, arrangeras av Leksands Kultur- och Fritidsförvaltning för 13:e året i rad.
I år har vi valt temat Artist Books, Bokkonst där olika konstnärer och olika länders kulturella uttryck visas i bokform. Vårt mål är att bidra till en allt större uppmärksamhet kring boken som konstform på olika sätt. Vi har all anledning i de skandinaviska länderna, att öppna upp för nya intryck och låta oss inspireras av bokkonst från andra europeiska länder.

Att utställningen visas i Leksand känns helt rätt där Siljansbygden stått för den mest rika hantverkstraditionen i landet. Här har alltid funnits gott om råmaterial men inte alltid mark som var lämpad för åkerbruk. Som värd för scandianviens enda längre bokbinderiutbildning har orten genom tiderna också kontinuerligt utbildat bokbindare.

Med byggstenarna hantverk och konst vill vi visa en utställning som belyser boken som form och ge förutsättningar för ett gränsöverskridande tänkande. Vår förhoppning är att uställningen ska fungera som källa till inspiration – inte minst för bokintresserade konstnärer, som vi hoppas kommer att hitta hit, men också för en bok- och konstintresserad allmänhet.

Förutom själva utställningen kommer vi att arrangera workshops vecka 41, 42 och 44.

14/10 kl.. 12.30 Handpappersmakare Karl-Erik Hedberg från Grycksbo handpappersbruk visar och berättar hur papper görs för hand.
21/10 kl. 12.30 Den mobila grafikverkstaden från Uttersberg med Lina Nordenström och Lars Nyberg kommer och visar både högtryck och djuptryck 4/11 kl. 12.30 Bokkonstnär Monica Langwe lär er häfta olika typer av enarkshäftningar.

LEKSANDS KULTURHUS
Öppet:
tisd-fred 11.00-16.00
lörd. 11.00-14.00
0247-80 245

 

 


Ett stort tack till:
Utställande konstnärer, Konstkonsulenten Dalarna
Landstinget, Leksandsbröd AB, Leksands Sparbank,
Leksands Folkhögskola,

 

VägSkäl - Leksands kulturhus,
793 80 Leksand Sverige
www.vagskal.se till Vägskäl
+ 46 ( 0)70 54 74 683
/ + 46 247 80 242

Tillbaka till konst Tillbaka till startsida