VÄGSKÄL
bild - konst - kulturmöte i Leksand

Sedan 1997 pågår ett projekt Vägskäl i Leksand, en mötesplats för konstskapare från olika delar av världen med utställningar, workshops och kulturaftnar med film, musik och poesi. Projektets syfte är att exponera olikartade, nya konstriktningar, lokalt och internationellt, och att bygga broar mellan olika traditioner och låta olika genrer berika varandra.
Adress: Leksands kulturhus, 793 80 Leksand. Tel: +46 (0)247-80 240
Fax: +46 (0)247-129 40. E-mail: jovica.marceta@leksand.se
Konst Konst på Noret Bokproduktion Film Genom Montenegro Galleri
Kinobuss Spår, landskap, ansikten Tragovi, lica, predjeli Traces, landscapes, faces
YouTube
Crossroads kanal